Megosztás

Kapcsolat

Perfect Contir 2012 Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft

Székhely:

1222 Budapest, Kazinczy utca 8

Iroda:

1119 Budapest, Mohai út 39

Tel: +36-70/286-2835

E-mail: info@perfectcontir.hu

Adószám: 23825787-2-43

Cgj: 01-09-979972

Nyitvatartás:

Hétfőtől - Péntekig

8:00 - 16:00

Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Ügyfélfogadás kizárólag előre egyeztetett időpontban!

Tájékoztató a kisadózó vállalkozásokat érintő változásokról

2017.07.04.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény (Módosító tv.) több ponton módosította a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényt (a továbbiakban: Katv.) .

Az adóalanyiság ismételt választása

A Katv. 6. §-a korábban úgy rendelkezett, hogy ha a Kata szerinti adóalanyiság megszűnt, az adóalanyiság a megszűnés évében és az azt követő 12 hónapban ismételten nem választható.  Ez lényegében azt jelenti, hogy ha egy vállalkozás Kata adóalanyisága 2016-ban megszűnt, akkor azt ismételten először 2018. januárjában választhatja, de csak 2018. februárjára vonatkozóan.

A Módosító tv. a kihirdetést követő naptól, azaz 2017. június 20. napjától akként módosította ezt a szabályt, hogy az adóalanyiság a megszűnés évére és az azt követő 12 hónapra nem választható. A kedvező módosítás a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az adózó Kata adóalanyisága 2017-ben megszűnik, akkor a Katv. szerinti adózási mód már 2019. januárjára ismételten választható.

Az adóalanyiság megszűnése

A Katv. 5. § (1) bekezdés j) pontja szerint eddig a Katv. hatálya alá tartozó adóalany adóalanyisága megszűnt az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat jogerőre emelkedésének napját magában foglaló hónap utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladta a 100 ezer forintot.

A Módosító tv.  a kihirdetést követő 30. naptól, azaz 2017. július 19-i hatállyal úgy módosította a Katv. előbb ismertetett szakaszát, hogy nem szűnik meg a Katv. szerinti adóalanyiság, ha a kisadózó vállalkozás az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásáig (korábbi szóhasználattal: a jogerőre emelkedéséig) megfizeti az adótartozását és ennek tényét igazolja. Ez esetben az állami adóhatóság a tartozás megfizetésének igazolását követően visszavonja az adóalanyiság megszűnése tárgyában hozott határozatát.

Bevételi nyilatkozat

A Katv. 11. § (1) bekezdése eddig csak azt tartalmazta, hogy a kisadózó vállalkozás az adóévet követő év február 25-ig az állami adóhatóság által rendszeresített, papír alapon vagy elektronikus úton benyújtott nyomtatványon (a ’KATA nyomtatványon) nyilatkozatot tesz az adóévben adóalanyként megszerzett bevételéről.  A Módosító tv. alapján a nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül. E rendelkezés a kihirdetést követő 30. naptól, vagyis 2017. július 19. napjától hatályos.

Támogatások bevételként történő figyelembevétele

2016. június 16-ától nem minősül a kisadózó vállalkozás bevételének a költségek fedezetére, vagy fejlesztési célra folyósított vissza nem térítendő támogatás összege.  E jogszabályhely hatálybalépésével párhuzamosan átmeneti szabály rendelkezett arról, hogy ez a módosítás a 2014. január 1-jét követően folyósított költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított vissza nem térítendő támogatások esetében is alkalmazható.

A Katv. 32/C. §-ának kihirdetést követő naptól, azaz 2017. június 20. napjától hatályos módosítása alapján a kedvező szabály már 2013. január 1. napjától (a Katv. hatályba lépésének napjától) is alkalmazható.

2018. január 1. napjától hatályos módosítás

A Katv. 2. § 8. pontja 2018. január 1. napjától egy i) ponttal bővül, amely értelmében nem minősül főállású kisadózónak az a kisadózó, aki „a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, vagy az előzőekben nem említett államokban folytat ez előbbieknek megfelelő tanulmányokat”.

A módosítás alapján a fent említett tanulmányokat folytató kisadózónak az alacsonyabb összegű, havi 25 ezer forintos tételes adót kell majd fizetni a főállású kisadózók havi 50 ezer forint összegű tételes adója helyett.

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!