Megosztás

Kapcsolat

Perfect Contir 2012 Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft

Székhely:

1222 Budapest, Kazinczy utca 8

Iroda:

1119 Budapest, Mohai út 39

Tel: +36-70/286-2835

E-mail: info@perfectcontir.hu

Adószám: 23825787-2-43

Cgj: 01-09-979972

Nyitvatartás:

Hétfőtől - Péntekig

8:00 - 16:00

Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Ügyfélfogadás kizárólag előre egyeztetett időpontban!

Tájékoztató az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatárról 2013-tól

2012.12.10.

A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: Mód. tv. ) 14. §-ában foglalt rendelkezés értelmében 2013. január 1-jével változik az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár.

A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: Mód. tv. ) 14. §-ában foglalt rendelkezés értelmében 2013. január 1-jével változik az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 188. §-ának jelenleg hatályos (1)-(2) bekezdései szerint alanyi adómentesség abban az esetben választható, ha az adóalany 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek - forintban kifejezett és éves szinten göngyölített - összege sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen nem haladja meg az 5 millió forintnak megfelelő pénzösszeget. A Mód. tv. 14. §-a 2013. január 1-jével az alanyi adómentesség választására jogosító 5 millió forintos felső értékhatárt 6 millió forintra emeli. 

A Mód. tv. 16. §-a az Áfa tv-t egy új átmeneti rendelkezéssel (279. §) egészítette ki, 2012. október 16-ai hatállyal. Az Áfa tv.  ezen új 279. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy az adóalany - az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén - az alanyi adómentességet 2013. naptári évre abban az esetben választhatja, ha az adóalany 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek - forintban kifejezett és éves szinten göngyölített - összege sem a 2012. naptári évben ténylegesen, sem a 2013. naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a 6 millió forintnak megfelelő pénzösszeget.

Az előző bekezdésben ismertetett törvényi rendelkezés alapján azon adóalanyoknak, akik/amelyek a gazdasági tevékenységüket 2013. január 1-jét megelőzően kezdték, azonban nem alkalmazták az alanyi adómentesség szabályait, az alanyi adómentesség 2013. évre vonatkozó választásakor az Áfa tv. 279. §-ának (1) bekezdésében foglalt feltételeket kell vizsgálniuk, azaz akkor jogosultak az alanyi adómentesség választására, amennyiben bevételük sem a 2012. naptári évben ténylegesen, sem a 2013. naptári évben ésszerűen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a 6 millió forintnak megfelelő pénzösszeget. Ennek megfelelően az ilyen adóalanyok közül azok számára is lehetőség nyílhat az alanyi adómentesség alkalmazására, akiknek/amelyeknek 2012. évi bevétele az 5 millió forintot túllépte ugyan, de a 6 millió forintot nem haladta meg. Az ilyen adóalanyoknak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján az alanyi adómentesség választását 2012. december 31-ig kell az adóhatósághoz bejelenteniük.

Az Áfa tv. 191. §-ának (3) bekezdése értelmében, abban az esetben, ha az alanyi adómentesség azért szűnik meg, mert a tárgy naptári évben a tényadatok alapján az adóalany bevétele ténylegesen meghaladja az alanyi adómentesség választásának feltételeként meghatározott összeget, az adóalany az alanyi adómentesség választására vonatkozó joggal a megszűnés évét követő második naptári év végéig nem élhet.

Az Áfa tv. 279. §-ának (2) bekezdése a fenti szabály alól ad felmentést, amikor úgy rendelkezik, hogy a 279. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén az adóalany az alanyi adómentességet 2013. naptári évre abban az esetben is választhatja, ha a 191. § (3) bekezdésében rögzített időtartam még nem telt el. E törvényi szabályozás alapján azon adóalanyok, akik/amelyek 2011-ben vagy 2012-ben az 5 millió forintos értékhatár túllépése miatt alanyi adómentes státuszukat elvesztették, de 2012. évben bevételük a 6 millió forintot nem érte el, szintén jogosultak alanyi adómentességet választani, függetlenül attól, hogy az Áfa tv. 191. §-ának (3) bekezdése értelmében visszatérési tilalom alatt állnak. Azonban az Áfa tv. 279. §-a értelmében a választási lehetőséggel ezen adóalanyok is csak akkor élhetnek, ha a 2013. évre ésszerűen várható, illetve tényleges bevételük nem haladja meg a 6 millió forintot.

Ebben az esetben az adóalany alanyi adómentesség választására vonatkozó, az Art. 22. §-ának (2) bekezdésében előírt bejelentését meg kell, hogy előzze az értékhatár átlépésére vonatkozó bejelentése, amely bejelentést az Art. 23. §-ának (3) bekezdése alapján az értékhatár átlépésétől számított 15 napon belül kell megtennie az adóhatósághoz.

Például abban az esetben, ha az adóalany értékesítéseinek ellenértéke 2012. december 6-án meghaladja az 5 millió forintos értékhatárt, amely miatti alanyi adómentesség megszűnést 15 napon belül be kell jelenteni az adóhatósághoz, e bejelentést követően tehet az adóalany - a 6 millió forintos értékhatár-feltétel teljesülése esetén - 2013. évre vonatkozóan az alanyi adómentesség választására bejelentést.

A tevékenységüket 2013. évben, év közben kezdő adóalanyok az alanyi adómentesség választását az adóalanyként történő bejelentkezéssel egyidejűleg tehetik meg. Esetükben a 6 millió forintos, naptári évre vonatkozó (várható) bevételnek az adóalanyiság időszakára időarányosan eső részét kell figyelembe venni bevételi értékhatárként.

Nem kell bejelentést tenniük az alanyi adómentesség választására vonatkozóan azoknak az adóalanyoknak, akik 2012. évben is alanyi adómentesek voltak és 2013. évben is alanyi adómentesként kívánnak eljárni, feltéve, hogy a 2013. évre ésszerűen várható bevételük nem haladja meg a 6 millió forintot. (Az olyan adóalanyoknak, akik/amelyek 2012. évben alanyi adómentesek voltak, de 2013. évben – bármilyen okból – nem kívánnak alanyi adómentességet alkalmazni, erről a 2013. évre alkalmazandó új adózási módjuk megjelölésével kell bejelentést tenniük az adóhatósághoz 2012. december 31-ig.)

Fontos megjegyezni, hogy az Áfa tv. 188. §-ának (2) bekezdésében rögzített értékhatár meghatározása során minden alkalommal az általános forgalmi adó nélküli ellenértéket kell alapul venni. Emellett figyelemmel kell lenni arra is, hogy az Áfa tv. 188. §-ának (3) bekezdésében felsorolt ügyletek ellenértéke a 188. § (2) bekezdése szerinti értékhatárba nem számítandó bele.

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!