Megosztás

Kapcsolat

Perfect Contir 2012 Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft

Székhely:

1222 Budapest, Kazinczy utca 8

Iroda:

1119 Budapest, Mohai út 39

Tel: +36-70/286-2835

E-mail: info@perfectcontir.hu

Adószám: 23825787-2-43

Cgj: 01-09-979972

Nyitvatartás:

Hétfőtől - Péntekig

8:00 - 16:00

Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Ügyfélfogadás kizárólag előre egyeztetett időpontban!

Támogatásigénylés pénztárgépcseréhez

2013.07.16.

A 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet alapján a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez – meghatározott feltételek fennállása esetén – támogatás igényelhető.

Támogatás igényléséhez „a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez – PTGREG” jelű nyomtatvány főlapján túl, a hiánytalan és hibátlan TAM-01 lap mellett a TAM-02-es lapot kell kitölteni, eltérő üzemeltetési helyenként külön-külön lapon feltüntetve a cserélendő pénztárgépek AP számait, illetve egyedi mentesítéssel rendelkező adózók vonatkozásában a felmentési határozat számát.

A beérkezett kérelmek hibáit megvizsgálva a probléma legtöbb esetben a TAM-01 lap hibás/hiányos kitöltésére vezethető vissza, melyhez ezúton kívánunk segítséget nyújtani.

Támogatási tartalommal rendelkező egyedi kód igényléséhez a PTGREG-TAM-01 lapot az alábbiak szerint szükséges kitölteni ahhoz, hogy a PTGREG-TAM-02 lap megnyitható/kitölthető legyen.

a)      Amennyiben Ön halászati de minimis támogatásként kíván támogatási tartalommal rendelkező üzembe helyezési kódot igényelni, akkor a PTGREG-TAM-01 lap (A) blokkjában a HIVATAL TÖLTI KI rész fölötti három mezőt kell kitölteni. A példaként megadott ügyfél-azonosító (1000000000) helyett a sajátját kell megadnia. Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosítóval, vagy rendelkezik ugyan, de nem a halászati ágazatban tevékenykedik, ebben az esetben a halászati de minimis támogatás [(A) blokk] helyett a (B) megfelelő mezőit kell kitöltenie.

b)      Amennyiben Ön közúti szállításban működő vállalkozások tekintetében de minimis támogatásként kíván támogatási tartalommal rendelkező üzembe helyezési kódot igényelni, akkor a PTGREG-TAM-01 lap (B) blokkjának 2. sorában lévő mezőket (együttesen) kell kitöltenie, ugyanakkor az (A) blokk és a (B) blokk 3. sora nem tölthető ki. Ha Ön közúti szállításban működő vállalkozásként nem vett még igénybe de minimis támogatást, úgy a 2. sorban 0 értéket kell feltüntetnie, mind az a) mind pedig a b) rovatban.

c)       Amennyiben Ön sem a halászati, sem a közúti szállításban működő vállalkozások közé nem tartozik, és általános de minimis támogatásként támogatási tartalommal rendelkező üzembe helyezési kódot kíván igényelni, akkor a PTGREG-TAM-01 lap (B) blokkjának 3. sorában lévő mezőket kell kitöltenie. Ezzel egyidőben ugyanakkor az (A) blokkot és a (B) blokk 2. sorát nem töltheti ki. Ha Ön nem vett még igénybe de minimis támogatást, úgy a 3. sorban 0 értékeket kell feltüntetnie.

Függetlenül attól, hogy Ön milyen jogcímen kíván de minimis támogatásként támogatási tartalommal rendelkező üzembe helyezési kódot igényelni, a (C) blokkot minden esetben ki kell töltenie.

A támogatás alapvető feltétele a szükséges nyilatkozatok megléte, ehhez a (C) blokk 11-13., 17., 21-24. sorában lévő mezőkbe X jelölést kell tenni, továbbá a 14., 18. és a 25. sorban az Önre érvényes igent (I) vagy nemet (N) is jelölni kell.

A 15. sorba csak akkor tegyen X-et, ha a 14. sorban igent (I) jelölt, vagyis van közzétételi kötelezettsége.

A 16. sort csak a jogi személyeknek és a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezeteknek kell kitölteniük. Ha Ön egyéni vállalkozó, akkor a 16. sor nem tölthető ki.

A 19. és 20. sor csak abban az esetben tölthető ki, ha a 18. sorban igent (I) jelölt, azaz küldött már be olyan PTGREG adatlapot, amelyen támogatási tartalommal rendelkező üzembe helyezési kódot kért. Ez esetben a még el nem bírált kérelem benyújtásának helyszínét és időpontját kell megadnia.

A 25. sor kitöltése tekintetében az adólevonási jog, illetőleg az arra való jogosultság pontos meghatározása az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény VII. Fejezetében (Adó Levonása) található.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!